Regulamento

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN 

Benvidos á LIGA MAKER DRONE, a primeira competición de ámbito autonómico en España que propón o reto de construír un sistema dron enfocado á solución dun problema social particular.

O obxectivo da LIGA MAKER DRONE é estimular o interese pola tecnoloxía entre o alumnado de terceiro curso da Educación Secundaria Obrigatoria (3º de ESO) de Galicia.
A 1ª edición da LIGA MAKER DRONE contará coa participación de 18 equipos, integrados por 5-7 estudantes, acompañados polo seu profesor-titor de tecnoloxía.

A participación na LIGA MAKER DRONE supón unha dedicación estimada de 30 horas, distribuídas equitativamente entre actividade tutelada e traballo autónomo do equipo. Ao remate do curso celebrarase unha Xornada de Exhibición, na que os equipos realizarán as demostracións das solucións deseñadas ao reto proposto. As demostracións serán valoradas por un xurado consonte criterios como o peso, deseño, creatividade ou destreza na pilotaxe.

Esta actividade é gratuíta. A Organización fornecerá un kit dun dron a cada equipo, así como aqueles recursos necesarios para o desenvolvemento do reto.

PREINSCRICIÓN

PREINSCRICIÓN

A LIGA MAKER DRONE diríxese ao alumnado matriculado en 3º de ESO en calquera centro educativo de Galicia durante o curso 2021-22.

Os centros interesados en participar deben presentar a súa solicitude de preinscrición a través dun dos seus docentes, o cal actuará de coordinador do equipo e interlocutor coa Organización.

O prazo de preinscrición será desde as 12:00 h do 10 de xuño até as 12:00 h do 1 de outubro de 2021. Non se atenderán solicitudes de preinscrición posteriores á devandita data.

As prazas están limitadas a 18 equipos e existirá unha listaxe de reserva con 5 equipos. Unha vez pechado o prazo de preinscrición, as solicitudes entrarán nun proceso de selección.

SELECCIÓN

SELECCIÓN

Unha vez pechado o prazo de preinscrición, a Organización valorará con imparcialidade e obxectividade todas as solicitudes recibidas de acordo cos seguintes criterios, entre outros:

 • O nivel de integración das TIC no centro.
 • A materia impartida polo profesor-coordinador, preferiblemente tecnoloxía ou similar (programación, electrónica, robótica, etc.)
 • A experiencia previa do profesor-coordinador co manexo de drons, robótica, electrónica ou programación.
 • O grao de motivación e a dispoñibilidade do profesor-coordinador para participar na LIGA.
 • A dispoñibilidade de espazos e medios necesarios para a realización de actividades no centro.

A Organización notificará o resultado da selección a partir das 12:00 h do 15 de outubro de 2021 por correo electrónico a todos os solicitantes.

Os 18 centros seleccionados terán que confirmar a súa participación ou renuncia antes das 12:00 h do 20 de outubro de 2021. Transcorrido o prazo sen que o centro seleccionado confirme a súa participación, entenderase que renuncia á praza. Caso de se producir unha renuncia, a praza ofrecerase ao primeiro centro que figure na listaxe dos 5 centros de reserva e así sucesivamente.

EQUIPOS

EQUIPOS

Un equipo debe ter un mínimo de 5 e un máximo de 7 integrantes, acompañados de 2 suplentes e 1 coordinador (profesor-titor).

Os centros teñen liberdade de elixir, consonte os seus propios criterios, os integrantes do equipo e os suplentes, procurando fomentar unha representación equilibrada de alumnas e alumnos.

O coordinador (profesor-titor) deberá formalizar a inscrición definitiva dos integrantes do equipo e os suplentes antes do 15 de novembro de 2021.

COORDINADOR

COORDINADOR

O coordinador do equipo (profesor-titor) terá un rol activo no desenvolvemento das actividades e do traballo autónomo do equipo. Entre as súas principais funcións destacan:

 • Actuar como interlocutor entre o centro educativo e a Organización.
 • Colaborar coa Organización na planificación das visitas ao centro educativo, facilitando os espazos e recursos precisos para o desenvolvemento das distintas actividades.
 • Asistir persoalmente ás xornadas e sesións de formación da LIGA MAKER DRONE. En casos debidamente xustificados, e coa autorización previa da Organización, poderá delegar a súa representación noutro membro do equipo docente.
 • Colaborar coa Organización na solicitude de consentimento para o tratamento de datos e difusión de dereitos de imaxe dos equipos.
 • Motivar o equipo e orientar o seu traballo, dedicando, polo menos, 1 hora á semana na aula para o deseño e desenvolvemento do reto.
 • Garantir o correcto uso e manexo dos materiais por parte do equipo, cumprindo coas normas e medidas de seguridade aplicables.
CALENDARIO

RETO

RETO

O 19 de novembro de 2021, a Organización dará a coñecer o reto tecnolóxico da edición.

Co fin de dotar a cada equipo das nocións básicas para a preparación autónoma do reto, a Organización impartirá tres sesións de formación tecnolóxica, dunha hora de duración cada unha, sobre as seguintes temáticas:

 • Semana 1. Manipulación de ferramentas e materiais.
 • Semana 2. Nocións básicas de electrónica, programación, soldadura, conectores, etc.
 • Semana 3. Funcionamento de mecanismos: engrenaxes, poleas, indicadores, sensores, etc.

Rematada a formación, os equipos traballarán de xeito autónomo no reto tecnolóxico proposto. A dedicación mínima á preparación do reto será dunha hora semanal durante aproximadamente 14 semanas. Durante esta fase, a Organización fará un seguimento, presencial e telemático, para resolver dúbidas, achegar recursos e validar as solucións construídas por cada equipo.

PREMIOS

PREMIOS 

En maio de 2022 celebrarase a Xornada de Exhibición, na que se presentarán as demostracións das solucións deseñadas por cada equipo.

As demostracións serán valoradas por un xurado especializado, segundo as seguintes categorías. Dentro de cada categoría, entregaranse os seguintes premios a cada un dos integrantes do equipo e mais ao profesor coordinador:

 • Premio ao equipo gañador da competición: Kit dron. Nesta categoría resolverase en modo torneo, no que os equipos competirán de xeito simultáneo para efectuaren a misión definida no reto de forma correcta no menor tempo posible.
 • Premio ao mellor deseño: Kit de programación. Nesta categoría valorarase a optimización do deseño, segundo os requisitos técnicos especificados: menor peso, menor custo, etc.
 • Premio á solución máis disruptiva: Kit de programación. Nesta categoría valorarase a creatividade e innovación da solución proposta para a resolución do reto.
 • Premio á destreza no voo: Kit de programación. Nesta categoría valorarase a destreza na pilotaxe do dron.
 • Premio especial do público á mellor presentación, consonte a expresión oral, a claridade e os medios gráficos empregados para a exposición. Kit de programación.

A Organización entregará un diploma acreditativo de participación a todos os centros educativos, así como unha medalla conmemorativa da 1ª edición da LIGA MAKER DRONE a todos os integrantes dos equipos gañadores.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com